Laatste nieuws

Knipsel

Quiz natuurwetgeving bij natuurbeheer

Ben je niet in de gelegenheid om naar de Beheerdersdag toe te gaan? Doe dan online mee aan deze quiz waarin je je kennis over beheer in relatie tot de huidige natuurwetgeving kunt toetsen. Lees meer »

26 september 2014

Weblogbericht Terreinbeherende organisaties

Flora- en faunawet: belemmering of verrijking voor terreinbeherende organisaties?

Flora- en faunawet: belemmering of verrijking voor terreinbeherende organisaties? Lees meer »

16 september 2014

Een overwinterende gewone grootoorvleermuis in een bunker.

Het belang van brongebieden van prooidieren voor foerageergebied van vleermuizen

In het kader van de Flora- en faunawet wordt regelmatig onderzoek uitgevoerd om te bepalen of een plangebied essentieel foerageergebied van vleermuizen is. Wanneer bij het vleermuisonderzoek blijkt dat er weinig of geen vleermuizen jagen binnen het plangebied zal geoordeeld Lees meer »

8 september 2014

Agenda

07-10-2014 t/m 08-10-2014 Dag van de Openbare Ruimte Houten Meer informatie
10-10-2014 VVA carrieredag Hogeschool Larenstein - Velp Meer informatie
04-11-2014 t/m 18-11-2014 Cursus: Vleermuizen en Planologie Nijmegen Meer informatie
13-11-2014 Symposium Licht en Ecologie Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3721MA Bilthoven Meer informatie

Ecologische Quickscan

Heeft u bouwplannen of staan er andere ruimtelijk ingrepen op stapel? Vraag een offerte aan voor een ecologische quickscan.
Vraag aan

Aanmelden nieuwsbrief