Laatste nieuws

Actualisatie voor gemeenten; verplicht aanhaken van de Wnb bij de omgevingsvergunning komt te vervallen

Met de Omgevingswet in het vooruitzicht wordt de aanhaakplicht voor de Wet natuurbescherming (Wnb) bij de omgevingsvergunning niet van kracht. Het kabinet acht het wenselijk dat initiatiefnemers, in de periode dat de Wnb in werking is getreden maar de Omgevingswet nog niet, de mogelijkheid behouden om voor natuuraspecten een afzonderlijke vergunning of ontheffing aan te vragen. Lees meer »

24 mei 2016

Filmpje: werken met een batdetector

Collega Peter Twisk laat in een filmpje een onderdeel van ons vak zien: werken met een batdetector bij vleermuizenonderzoek. Lees meer »

9 mei 2016

Vacature: Projectleider ecologie Noord-Nederland

Als versterking voor ons team in Noord-Nederland zoeken we een spin-in-het-web, oftewel een Projectleider ecologie. Lees meer »

22 april 2016

Agenda

02-06-2016 Dag Openbare Ruimte – Maastricht Maastricht Meer informatie
09-06-2016 t/m 10-06-2016 Boominfodagen Velp Meer informatie
14-06-2016 Bijeenkomst Groene klimaatadaptatie voor gemeenten centraal in Noord-Brabant  
15-06-2016 t/m 16-04-2016 Winddagen Rotterdam Meer informatie

Vestigingen

Waar vindt u medewerkers van Regelink.net.

Marum

Miranda Berghuis MSc

miranda.berghuis@regelink.net en 06 113 93 111

Kampen

Mischa van der Hout BSc

mischa.vanderhout@regelink.net en 06 451 69 804

Toldijk

Thijs Molenaar Bsc

thijs.molenaar@regelink.net en 06 553 26 810

Veenendaal

Martin van den Hoorn

martin.vandenhoorn@regelink.net en 06 278 30 045

Mheer

Johannes Regelink

johannes.regelink@regelink.net en 06 557 38 510

Grathem

Rik Schreurs BSc

rik.schreurs@regelink.net en 06 552 05 702

’s Hertogenbosch

Peter Twisk

peter.twisk@regelink.net en 06 553 26 811

Utrecht

Drs. Arthur Hoffmann

arthur.hoffmann@regelink.net en 06 552 04 936

Nieuwerkerk aan den IJssel

Vincent Nederpel BSc

vincent.nederpel@regelink.net en 06 552 61 911

De Heen

Adri Clements BSc

adri.clements@regelink.net en 06 212 16 893

Helmond

Benjamin Backx MSc

benjamin.backx@regelink.net en 06 558 18 724

Aanmelden nieuwsbrief

Regelink Ecologie & Landschap

Landelijk multidisciplinair team van bevlogen specialisten en projectleiders die graag werken aan een mooiere leefomgeving.

Terogroep

Regelink Ecologie & Landschap is
onderdeel van de Terogroep
Terogroep