Ecologische begeleiding

Bij het uitvoeren van werkzaamheden is ecologische begeleiding vaak noodzakelijk. Regelink Ecologie & Landschap voert deze ecologische begeleiding geregeld uit, bijvoorbeeld bij het:

  • slopen van gebouwen
  • dempen of vergraven van wateren
  • kappen van bomen
  • grondverzet voor en gedurende het broedseizoen.

Een goede ecologische begeleiding voorkomt dat beschermde flora en fauna onnodig wordt verstoord. Bovendien wordt zo invulling gegeven aan de zorgplicht zoals omschreven in de Flora- en faunawet. Onze adviseurs spreken de geplande werkzaamheden met u door en denken graag zo goed mogelijk met u mee.

Onze ecologische begeleiding noemen wij ook wel “doorwerkbegeleiding” omdat ons doel steeds is dat u als aannemer – zonder overtreding van de Flora- en faunawet – het werk gewoon kunt uitvoeren. Zolang u voldoende rekening houdt met de aanwezige beschermde soorten en onze adviezen opvolgt blijkt dit zelden een probleem.

Wanneer ecologische begeleiding een verplichting is vanuit de Flora- en faunawet is het vaak noodzakelijk vooraf een ecologisch werkprotocol op te laten stellen.

Ook bij onverwachte problemen rond beschermde flora en fauna tijdens werkzaamheden kunnen wij een helpende hand bieden. Wij hebben daartoe speciaal voor aannemers onze spoed- en informatielijn ingericht: 085-2737330