Mitigatie- en compensatieplan

Wanneer in een plangebied beschermde soorten zijn aangetroffen die door de geplande ingreep negatief worden beïnvloed dient een goed onderbouwd mitigatieplan en soms ook een compensatieplan gemaakt te worden.

Regelink Ecologie & Landschap maakt mitigatieplannen en compensatieplannen voor onder andere:

  • rugstreeppad
  • steenuil
  • diverse soorten vleermuizen
  • beschermde planten
  • beschermde vissen

In een mitigatieplan wordt aangegeven op welke wijze de uitvoering van de werkzaamheden effecten op beschermde flora en fauna kan verminderen of voorkomen.

Een compensatieplan voorziet in compensatie voor negatieve effecten op beschermde flora en fauna.