Projecten

Ons team heeft inmiddels een groot aantal projecten uitgevoerd. Dit betreffen veelal kleinere projecten in het kader van de Flora- en faunawet of de Natuurbeschermingswet. Voorbeelden van grote door ons uitgevoerde projecten zijn:

  • visseninventarisatie Ecologische verbindings zone Etten-Leur
  • inventarisatie van vleermuizen langs 40 kilometer toekomstige snelweg in de Achterhoek
  • onderzoek naar het voorkomen van ringslang en heikikker langs een spoortraject van 40 kilometer in Flevoland
  • inventarisatie van vleermuizen in natuurgebieden van Natuurmonumenten
  • opstellen veldgids voor buitendienstmedewerkers van twee waterschappen
  • onderzoek naar het landschapsgebruik van de ingekorven vleermuis in Noord-Brabant
  • onderzoek naar het landschapsgebruik van de grijze grootoorvleermuis in Noord-Brabant
  • onderzoek naar het voorkomen van zeldzame soorten vleermuizen in Zuid- en Midden-Limburg
  • onderzoek naar het landschapsgebruik van de ingekorven vleermuis in Midden-Limburg.