Samenvatting soortenstandaards

Update 21 juli 2017.

– Vanaf 10 juli 2017 beheert BIJ12 de kennisdocumenten Soorten. Voorheen stonden deze documenten als soortenstandaards op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). De huidige soortenstandaards zijn aangepast naar kennisdocumenten over diersoorten. Dit is nodig vanwege de invoering van de nieuwe Wet Natuurbescherming die op 1 januari 2017 is ingegaan. Onder deze nieuwe wet ligt de bevoegdheid voor het verlenen van ontheffing en vrijstellingen voor het overgrote deel bij de provincies. Zij hebben nu meer vrijheid voor de invulling van hun eigen natuurbeleid, waaronder de bescherming van planten- en diersoorten. – 

Op de website van BIJ12 is meer informatie te vinden over de Kennisdocumenten Soorten. Regelink Ecologie & Landschap zal de komende tijd aan de slag gaan met het samenvatten van deze kennisdocumenten. 

Soortenstandaards

Een soortenstandaard bevat een grote hoeveelheid informatie over een soort die bij het uitvoeren van ruimtelijke ontwikkelingen van belang is. De informatie in de

soortenstandaards is een samenvatting van de beschikbare informatie uit de literatuur en expert judgements uit de Nederlandse Praktijk. De soortenstandaards zijn ontwikkeld voor de soorten waar het meest rekening mee gehouden moet worden tijdens ruimtelijke ontwikkelingen. De gemiddelde soortenstandaard is echter 50 pagina’s lang en dat kan een barrière vormen voor de lezer.

Samenvatting soortenstandaards

Regelink Ecologie & Landschap ziet de ontwikkeling van de soortenstandaard als een positieve ontwikkeling. Bestaande kennis bundelen en op papier zetten helpt bij een betere advisering. Echter weerhoud de gemiddelde lengte van 50 pagina’s veel mensen ervan de soortenstandaards echt door te lezen. Dat is de reden dat we de soortenstandaards voor u hebben samengevat.

De samenvattingen van de soortenstandaards zijn geordend per soortgroep, de volledige soortenstandaards zijn op de website van RVO te vinden.

Samenvatting soortenstandaards vogels

Samenvatting soortenstandaards zoogdieren

Samenvatting soortenstandaards amfibieën

Samenvatting soortenstandaards vissen

Samenvatting soortenstandaards reptielen

Voor meer informatie neem contact op met:

Eén van onze regionale adviseurs

Vind een adviseur in de buurt.
Telefoon: 085-7737676

De terogroep bestaat uit:
Regelink Ecologie & Landschap Ranox Natuuraannemer Apodemus field equipment Teia