Amfibieën

Regelink Ecologie & Landschap is goed ingewijd in de ecologie van alle Nederlandse soorten amfibieën, waaronder de rugstreeppad. Daarnaast beschikken wij over de juiste onderzoekmiddelen. Voor inventarisaties van en onderzoek naar amfibieën bent u bij ons dus aan het juiste adres. Ook denkt Regelink Ecologie & Landschap graag met u mee over het inrichten van gebieden zodat deze voor amfibieën geschikt worden of blijven.

Amfibieën behoren tot de meest bedreigde diergroepen op aarde. Veel soorten stellen hoge eisen aan de kwaliteit van hun leefgebieden. Voor de voortplanting zijn bijvoorbeeld een goede waterkwaliteit in combinatie met aan het water grenzend geschikt landbiotoop van groot belang. Ook moeten vaak voldoende overwinteringsplekken in de directe omgeving aanwezig zijn. Amfibieën zijn over het algemeen goede indicatoren voor milieuveranderingen.

Methoden

Het meeste veldonderzoek richt zich op het inventariseren van de voortplantingswateren. Adulte dieren laten zich daar aan het begin van het seizoen vooral ‘s avonds goed horen. Roepende dieren kunnen dan goed op gehoor geïnventariseerd worden. Ook wordt vroeg in het seizoen in de voorplantingswateren naar eieren gezocht, terwijl aan het eind van het seizoen met behulp van schepnetten larven en juveniele dieren opgespoord kunnen worden.

De terogroep bestaat uit:
Regelink Ecologie & Landschap Ranox Natuuraannemer Apodemus field equipment Teia