Flora

Regelink Ecologie & Landschap voert niet alleen inventarisaties en karteringen van flora uit in natuurgebieden, maar ook daarbuiten in bijvoorbeeld wateren, langs oevers, in bermen en op dijken. Deze gegevens zijn goed bruikbaar bij ecologische kwaliteitsbeoordelingen en beheerevaluaties door Dienst Landelijk Gebied, provincies, gemeenten, waterschappen en natuurbeheerders.

Een globale karakterisering van vegetatietypen is ook mogelijk, bijvoorbeeld voor het verifiëren van de instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebieden.

Daarnaast geven wij advies over inheemse beplanting, mede ten behoeve van ecologische structuren in de stad.

De terogroep bestaat uit:
Regelink Ecologie & Landschap Ranox Natuuraannemer Apodemus field equipment Teia