Insecten

Regelink Ecologie & Landschap beschikt over uitgebreide kennis over de ecologie van zowel zeldzame als algemene Europese insectensoorten. Deze kennis zetten wij in bij inventarisaties, kwaliteitsstudies in het kader van gevoerd natuurbeheer, en monitoring in landelijk of stedelijk gebied, waaronder oevers van wateren, bosranden, heidevelden en bloemrijke graslanden.

Insecten zoals libellen, vlinders en sprinkhanen zijn uitstekende indicatoren voor het bepalen van de toestand van het milieu, de mate van succes van natuurbeheer, de aanwezigheid van voldoende landschappelijke dynamiek en het voorkomen van bepaalde stadia in de ontwikkeling van de vegetatie. Ook zijn het goede indicatoren gebleken voor het aantonen van klimaatveranderingen. Sommige soorten staan dermate kritisch tegenover hun leefomgeving dat zij alleen nog maar lokaal voorkomen in natuurgebieden met voldoende kwaliteiten.

De terogroep bestaat uit:
Regelink Ecologie & Landschap Ranox Natuuraannemer Apodemus field equipment Teia