Zoogdieren

Veel zoogdieren hebben een verborgen levenswijze. Onderzoek naar deze dieren is dan ook geen sinecure. Regelink Ecologie & Landschap beschikt over een grondige veldkennis van zoogdieren als vleermuizen, muizen, marterachtigen en eekhoorn. Deze kennis kan voor u worden ingezet bij inventarisaties, potentie-inschattingen en onderzoek.

Wij zijn vooral gespecialiseerd in ecologisch onderzoek naar een aantal soorten kleinere zoogdieren, waaronder vleermuizen en spitsmuizen, slaapmuizen, woelmuizen en ware muizen.

Methoden

Muizenonderzoek

Voor het inventariseren van muizen maken wij gebruik van de IBN-methode. Hierbij wordt door middel van vijf vangdagen in het najaar en efficiënt gebruik van moderne vangmiddelen (Heslinga live-traps) een representatief beeld van de lokale muizenpopulatie verkregen.

Voor de waterspitsmuis volgen wij het advies van de Zoogdiervereniging. Dit advies gaat uit van zes vangdagen omdat de waterspitsmuis meestal slechts in lage dichtheden voorkomen. Met de IBN-methode kunnen door ons alle in Nederland voorkomende muizen worden gevangen en gedetermineerd.

Vleermuisonderzoek

Zie hiervoor onder vleermuizen.

Onderzoek aan andere zoogdiersoorten

Naast het levend vangen en (audio)visueel waarnemen van zoogdieren gebruiken wij ook methoden waarmee indirect de aanwezigheid of een indicatie van de aantallen van zoogdieren kan worden bepaald: gebruik van sporenonderzoek en de inzet van moderne middelen als ‘fotovallen’.

 

De terogroep bestaat uit:
Regelink Ecologie & Landschap Ranox Natuuraannemer Apodemus field equipment Teia