Steekmuggen

Met de ontwikkeling van nieuwe natte natuur bestaat de kans op het optreden van steekmuggenplagen. Ook treden in stedelijke omgeving geregeld overlastsituaties op.

Regelink Ecologie & Landschap kan uw natuurontwikkelingsproject begeleiden om zo de kans op het optreden van steekmuggenplagen te verkleinen. Wij kijken daarbij naar de te realiseren landschapstypen, beoordelen de te verwachten hydrologische dynamiek en de aanwezige ruimtelijke structuren, en geven advies voor inrichting

steekmug

Daarnaast kunnen wij bij het optreden van steekmuggenplagen gericht onderzoek uitvoeren naar mogelijkheden om de overlast te verminderen. Wij kijken hierbij naar de soortensamenstelling van de muggenpopulaties en de locaties waar de muggen zich voortplanten. Bij dergelijk onderzoek betrekken wij zowel de volwassen muggen als de larven.

Download ook onze factsheet steekmuggenplagen.

 

De terogroep bestaat uit:
Regelink Ecologie & Landschap Ranox Natuuraannemer Apodemus field equipment Teia