Vissen

Regelink Ecologie & Landschap beschikt over veel ervaring met het inventariseren (bemonsteren) en onderzoeken van visbestanden en het afvissen van kleinere en middelgrote wateren.

Visonderzoek voeren wij bijvoorbeeld uit wanneer de waterkwaliteit van sprengen, beken, poelen, vennen en sloten in het geding is, of wanneer kwaliteitsstudies en monitoring (bijvoorbeeld in het kader van de Kaderrichtlijnwater) en bij de voorbereiding van beheerplannen nodig zijn. Een inventarisatie kan zich richten op de soortensamenstelling, het welzijn (afmeting, conditie) van de aanwezige vissen en het voedselaanbod.

Methoden

Onderzoek naar vissen kan worden uitgevoerd met behulp van een steeknet of met een stroomgeleidend schepnet gekoppeld aan een aggregaat (elektrovisserij). Elektrovisserij is een efficiënte methode waarvoor onze deskundigen volledig bevoegd zijn.

Wanneer een ondiep water gedempt gaat worden, kunnen wij met behulp van elektrovisserijdit water vooraf voor u leegvissen en de vis naar veilig water verplaatsen.

 

Grotere watergangen worden met behulp van een aggregaat bemonsterd.

De terogroep bestaat uit:
Regelink Ecologie & Landschap Ranox Natuuraannemer Apodemus field equipment Teia