Vleermuizen

Vleermuisonderzoek is een vak apart en vergt een grondige kennis van zaken. Regelink Ecologie & Landschap is gespecialiseerd in vleermuisonderzoek en heeft daarvoor de benodigde vergunningen en onderzoekapparatuur.

De vleermuisspecialisten van Regelink Ecologie & Landschap zijn allen betrokken bij wetenschappelijk vleermuisonderzoek naar en bescherming van in Nederland voorkomende soorten vleermuizen. Ook verzorgen zij cursussen op dit terrein voor de Zoogdiervereniging.

Onze professionele ‘batmannen’ zijn u dan ook graag van dienst bij het oplossen van zowel eenvoudige als complexe vraagstukken rond vleermuizen:

  • potentie-inschattingen en inventarisaties: welke soorten en functies komen (potentieel) voor
  • onderzoek naar landschapsgebruik van vleermuizen
  • optimaliseren van landschappen voor vleermuizen.

 

VleermuizenVleermuizen

Methoden & technieken

Vleermuisonderzoek vindt meestal plaats met behulp van een batdetector met opnameapparatuur waarmee het mogelijk is de ultrasone geluiden van vleermuizen hoorbaar te maken. In de avond en de vroege ochtend, wanneer vleermuizen het meest actief zijn, kunnen daarmee verblijfplaatsen, vliegroutes en (essentieel) foerageergebieden binnen een plangebied of een landschap vastgesteld worden.

Ook werken wij vaak met luisterkastjes (type: Anabat SD 1 of Petterson D500). Deze luisterkastjes worden overdag in het veld geplaatst en nemen gedurende langere tijd alle echolocatiegeluiden die voorbij vliegende vleermuizen uitzenden op. Op de computer worden vervolgens deze opnames geanalyseerd. Met deze efficiënte methode kan de aanwezigheid van vliegroutes bepaald worden.

Voorts maken wij gebruik van:

  • boomcamera’s (voor inspecties van boomholten)
  • mistnetten (om dieren te vangen teneinde hen op naam te brengen en/of een zender aan te brengen)
  • telemetrie (volgen van gezenderde dieren om bijvoorbeeld verblijfplaatsen en foerageergebieden vast te stellen).

 

Voor meer informatie neem contact op met:

Eén van onze regionale adviseurs

Vind een adviseur in de buurt.
Telefoon: 085-7737676

De terogroep bestaat uit:
Regelink Ecologie & Landschap Ranox Natuuraannemer Apodemus field equipment Teia