Vogels

Alle in het wild voorkomende vogels genieten in Nederland strikte bescherming en behoren tot de meest aansprekende natuurwaarden en ecologische indicatoren van ons land. Regelink Ecologie & Landschap voert inventarisaties van broed-, trek- en wintervogels uit. Daarnaast voeren wij ecologische effectbeoordelingen (bijvoorbeeld naar verstoring) en compensatiestudies voor vogels uit.

Methoden

Broedvogelonderzoek vindt plaats volgens de BMP methode van SOVON Vogelonderzoek.

Onderzoek naar soorten met vaste rust- en/of verblijfplaatsen worden vaak gecombineerd met inventarisaties van andere soortgroepen, hiervoor is een op de betreffende soorten gericht vogelonderzoek noodzakelijk. Op onze website vindt u een lijst vogelsoorten waarvan de nesten jaarrond zijn beschermd. Voor soorten op deze lijst is bij ruimtelijke ingrepen vogelonderzoek vaak noodzakelijk.

Waar mogelijk wordt gewerkt met de door Dienst Regelingen vastgestelde Soortenstandaards, zoals die voor de steenuil, de gierzwaluw en de huismus.

Voor meer informatie neem contact op met:

Eén van onze regionale adviseurs

Vind een adviseur in de buurt.
Telefoon: 085-7737676

De terogroep bestaat uit:
Regelink Ecologie & Landschap Ranox Natuuraannemer Apodemus field equipment Teia