Vleermuisprotocol onlinetool

Om een goed vleermuizenonderzoek uit te kunnen voeren heeft de Gegevensautoriteit Natuur in samenwerking met een aantal deskundigen op het gebied van vleermuizen het vleermuisprotocol ontwikkeld. De gepubliceerde Exceltabel van het vleermuisprotocol is door de veelheid aan informatie niet snel te interpreteren. Regelink Ecologie & Landschap heeft daarom een online module ontwikkeld waarmee eenvoudig de benodigde onderzoeksinspanning kan worden opgevraagd.

Let op! Deze tool maakt op dit moment gebruik van het vleermuisprotocol van 2010.

  zomerverblijfplaats kraamverblijfplaats paarverblijfplaats winterverblijfplaats migratieroute vliegroute foerageergebied
Baardvleermuis
Bechsteins vleermuis
Bosvleermuis
Brandts vleermuis
Franjestaart
Gewone dwergvleermuis
Gewone grootoorvleermuis
Grijze grootoorvleermuis
Ingekorven vleermuis
Laatvlieger
Meervleermuis
Rosse vleermuis
Ruige dwergvleermuis
Tweekleurige vleermuis
Vale vleermuis
Watervleermuis

De terogroep bestaat uit:
Regelink Ecologie & Landschap Ranox Natuuraannemer Apodemus field equipment Teia