BREEAM Landgebruik & Ecologie, POL6 en WAT6

Een op maat gemaakte rapportage voor het onderdeel Landgebruik & Ecologie, POL6 en WAT6 ten behoeve van een BREEAM-certificaat.

BREEAM-NL is de Nederlandse versie van het wereldwijd meest gebruikt duurzaamheidskeurmerk voor gebouwen.

Overweegt u een BREEAM-certificering? Dan kunnen wij voor het onderdeel BREEAM Landgebruik & Ecologie de benodigde natuurrapportage opstellen. Wij hebben ruime ervaring met de onderdelen LE 1, LE 3, LE 4, LE 6, POL 6 en WAT 6.

De BREEAM-natuurrapportage wordt opgesteld middels een bureauonderzoek en een veldbezoek. Daarbij worden de aanwezige en potentiële natuurwaarden in kaart gebracht. Ook wordt bekeken in hoeverre uw project kan bijdragen aan het behouden en versterken van de lokale (en regionale) biodiversiteit. Wij maken daarvoor gerichte voorstellen voor de (terrein)inrichting, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij lokale en regionale biodiversiteitsinitiatieven en lokaal en provinciaal beleid.

Gaat het om nieuwbouw, dan stellen wij een ecologisch werkprotocol op en begeleiden wij het gehele proces. Daarbij wordt gelet op aanwezige flora en fauna, mogelijkheden voor mitigerende maatregelen en het toevoegen van een meerwaarde aan de lokale ecologie. Indien aan de orde stellen wij ook een beheerplan op, monitoren wij de effecten van de genomen maatregelen en geven wij advies over eventuele bijsturing.

Wilt u meer informatie over BREEAM Landgebruik & Ecologie? Lees dan onze factsheet BREEAM Landgebruik & Ecologie. 

 

Voor meer informatie neem contact op met:

Eén van onze regionale adviseurs

Vind een adviseur in de buurt.
Telefoon: 085-7737676

De terogroep bestaat uit:
Regelink Ecologie & Landschap Ranox Natuuraannemer Apodemus field equipment Teia