Geo-informatie bij ecologisch onderzoek

Geo-informatie is vaak een waardevolle toevoeging voor ecologisch onderzoek. Om ecologische vraagstukken te beantwoorden maken we vaak gebruik van verschillende soorten geo-informatie, bijvoorbeeld:

  • Luchtbeelden – gemaakt met satelliet, vliegtuig, helikopter of drone
  • Soortverspreidingsgegevens – te vinden in de Nationale Database Flora en Fauna (NDFF) of zelf geïnventariseerd
  • Kaartmateriaal en databases – bijvoorbeeld topografische kaarten of openbaar toegankelijke databases als het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) en de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)

Het combineren van deze soort informatie zorgt voor nieuwe antwoorden en invalshoeken bij ecologisch onderzoek. Tevens wordt geo-informatie vaak gebruikt om veldwerk gerichter uit te voeren. Twee voorbeelden:

  • Door een analyse bij het combineren van data uit de AHN en de BAG worden gebouwen gefilterd die waarschijnlijk potentieel geschikt zijn voor vleermuizen en gierzwaluwen.
  • Door met een drone de hoger gelegen struikheidestruwelen met open plekjes te lokaliseren, kun je gerichter op zoek naar de gladde slang.

Tevens kan een drone ervoor zorgen we informatie kunnen verzamelen van locaties waar we met veldwerk niet kunnen of willen komen. Ons onderzoek naar het veenbesblauwtje in samenwerking met de Vlinderstichting is daarvan een voorbeeld. Voor meer informatie kan u kijken op onze pagina over natuuronderzoek met drones

Wij hebben experts in huis op gebied van geo-informatie en het maken van analyses hiervoor. Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse soorten programma’s zoals ArcGIS, QGIS, GRASS en Python als programmeertaal.

De terogroep bestaat uit:
Regelink Ecologie & Landschap Ranox Natuuraannemer Apodemus field equipment Teia