Landschappelijke inpassing

Ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied vragen om een goede landschappelijke inpassing. Vanuit overheden wordt landschappelijke inpassing vaak verplicht bij ruimtelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld bij staluitbreidingen, woningbouw, bouwblokuitbreiding en ontwikkelingen in het kader van rood-voor-rood. Het beleid en de regelgeving op dit gebied verschillen per regio.

Regelink Ecologie & Landschap maakt in samenwerking met een landschapsarchitect inpassingsplannen die zowel een ecologische- als een functionele insteek hebben.

De kenmerken van het betreffende landschap zijn de bouwstenen voor de landschappelijke inpassing. Het versterken van de bestaande natuur-en landschapswaarden vormt de basis van de plannen waardoor ruimtelijke ontwikkelingen kunnen doorgaan. Belangrijke vragen zijn: Welke landschapselementen horen bij dit landschap? Wat is de ruimtelijke invloed van deze landschapselementen en welke functie hebben ze voor mensen en de ecologie? Welke mitigerende maatregelen zijn nodig wanneer beschermde soorten aanwezig zijn? Hoe kan de ruimtelijke ontwikkeling zo worden vormgegeven dat deze in het landschap past zonder negatieve effecten op flora en fauna? Hoe ziet de nieuwe situatie eruit en welke boom- en struiksoorten horen hierbij?

Producten:
● Landschapsplan
● Maatvast inrichtingsplan
● Beplantingsplan
● Visualisatie van de inpassing (in 3D)

landschappelijke inpassing-620x387

Voor meer informatie neem contact op met:

Eén van onze regionale adviseurs

Vind een adviseur in de buurt.
Telefoon: 085-7737676

De terogroep bestaat uit:
Regelink Ecologie & Landschap Ranox Natuuraannemer Apodemus field equipment Teia