Natuurwetgeving

Flora en fauna bij ruimtelijke ontwikkeling

Van kleine bouwlocatie op een weiland tot een nieuwe snelweg: Regelink Ecologie & Landschap adviseert bij ruimtelijke ontwikkelingen. Lees meer »

Gebiedsgerichte aanpak soortenbescherming

Voor diverse gemeenten hebben wij grootschalige inventarisaties van het bebouwde gebied van hele gemeenten uitgevoerd in het kader van een gebiedsgerichte aanpak soortenbescherming (vaak ook wel soortmanagementplan of generieke aanpak natuur genoemd). Deze inventarisatie worden voor gebruikers ter beschikking gesteld Lees meer »

Ecologische quickscan flora en fauna

Een ecologische quickscan is de eerste stap van ecologisch onderzoek die uitgevoerd wordt in het kader van een ruimtelijke ingreep. Een ecologische quickscan wordt ook wel een quickscan flora en fauna of quickscan Wet natuurbescherming genoemd. In het kader van Lees meer »

Ecologisch onderzoek

Ecologisch onderzoek naar bijvoorbeeld de verspreiding en landschapsgebruik van beschermde flora en fauna. Lees meer »

Mitigatie- en compensatieplan

Hoe u negatieve effecten kunt voorkomen of verzachten wordt beschreven in een goed onderbouwd mitigatie- en compensatieplan. Lees meer »

Ecologisch werkprotocol

Alle noodzakelijke afspraken omtrent de werkzaamheden worden in een ecologisch werkprotocol vastgelegd. Lees meer »

Ecologische begeleiding

Bij het uitvoeren van werkzaamheden kan het noodzakelijk zijn ecologisch te laten begeleiden door een ter zake kundige. Lees meer »

Monitoring

Werken de door u getroffen maatregelen voor flora en fauna wel, of zijn er na verloop van tijd aanpassingen nodig?  Lees meer »

Voor meer informatie neem contact op met:

Eén van onze regionale adviseurs

Vind een adviseur in de buurt.
Telefoon: 085-7737676

De terogroep bestaat uit:
Regelink Ecologie & Landschap Ranox Natuuraannemer Apodemus field equipment Teia