Ecologisch onderzoek

Ecologisch onderzoek naar bijvoorbeeld de verspreiding en landschapsgebruik van beschermde flora en fauna.

Regelink Ecologie & Landschap voer naast natuurtoetsen ook ecologisch onderzoek uit. Onze ecologen hebben hiermee een ruime ervaring en weten hoe zij onderzoek naar bijvoorbeeld vleermuizen, marterachtigen, amfibieën, vogels en libellen verantwoord moeten opzetten en uitvoeren.

Bij het door Regelink Ecologie & Landschap uit te voeren ecologisch onderzoek valt te denken aan zowel onderzoek in het veld als aan bureaustudies. Deze kunnen onder andere gericht zijn op invasieve soorten, optimalisering van leefgebieden, populatie‐ecologie, soortbescherming en faunabeheer. Ook bredere ecologische studies voeren wij graag voor u uit.

Een goed voorbeeld van ecologisch onderzoek dat onlangs door Regelink Ecologie & Landschap werd uitgevoerd betreft een onderzoek naar de ingekorven vleermuis in Midden-Limburg in 2013. De onderzoekopzet is in een weblog-bericht beschreven. De tussenresultaten werden op de regionale televisiezender L1 benoemd.

De terogroep bestaat uit:
Regelink Ecologie & Landschap Ranox Natuuraannemer Apodemus field equipment Teia