Ecologisch werkprotocol

Alle noodzakelijke afspraken omtrent de werkzaamheden worden in een ecologisch werkprotocol vastgelegd.

In een ecologisch werkprotocol staat omschreven welke maatregelen getroffen moeten worden om effecten op beschermde soorten flora en fauna te voorkomen. Het werkprotocol betreft onder andere maatregelen over:

  • de periode van het jaar waarin de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd

  • de mate waarin en de wijze waarop verlichting tijdens en na de werkzaamheden kan worden ingezet

  • het voorkomen van slachtoffers onder beschermde vogels en andere diersoorten

  • het voorkomen van verstoring van vogels en andere beschermde diersoorten

  • het voorkomen van het vernielen van beschermde planten

  • de momenten waarop ecologische begeleiding noodzakelijk is.

Regelink Ecologie & Landschap heeft inmiddels voor een groot aantal overheden en aannemers ecologische werkprotocollen geschreven. Voorbeelden hiervan zijn de nieuwe rondweg Haak om Leeuwarden (2013) en de Zuiderklip (natuurontwikkeling) in de Biesbosch (2012).

Natuurontwikkelingsproject Zuiderklip in Nationaal Park de Biesbosch: voor dit project heeft Regelink Ecologie & Landschap een ecologisch werkprotocol geschreven en de ecologische begeleiding uitgevoerd.[/caption]
			</div><!-- .entry-content -->
	<footer class=

Voor meer informatie neem contact op met:

Eén van onze regionale adviseurs

Vind een adviseur in de buurt.
Telefoon: 085-7737676

De terogroep bestaat uit:
Regelink Ecologie & Landschap Ranox Natuuraannemer Apodemus field equipment Teia