Ecologische begeleiding

Toch doorwerken, ook al zijn er beschermde flora en fauna in uw werkgebied aanwezig? Maak dan gebruik van onze ecologische begeleiding.

Bij het uitvoeren van werkzaamheden kan ecologische begeleiding gewenst of noodzakelijk zijn. Regelink Ecologie & Landschap voert deze ecologische begeleiding voor u uit, bijvoorbeeld bij het:

  • slopen van gebouwen
  • dempen of vergraven van wateren
  • kappen van bomen
  • verzetten van grond
  • en tijdens het broedseizoen.

Een goede ecologische begeleiding voorkomt dat beschermde flora en fauna onnodig wordt verstoord of gedood. Bovendien wordt zo invulling gegeven aan de zorgplicht zoals omschreven in de Wet natuurbescherming. Onze ecologen spreken de geplande werkzaamheden met u door en denken ook tijdens de werkzaamheden graag zo goed mogelijk met u mee om overtredingen van de Wet natuurbescherming te voorkomen.

Onze ecologische begeleiding noemen wij ook wel doorwerkbegeleiding omdat ons doel steeds is dat u als aannemer – zonder overtreding van de Wet natuurbescherming – het werk gewoon kunt blijven uitvoeren. Zolang u voldoende rekening houdt met de aanwezige beschermde soorten en onze adviezen tijdig opvolgt blijkt dit zelden een probleem.
Wanneer ecologische begeleiding een verplichting is vanuit de Wet natuurbescherming is het vaak noodzakelijk vooraf een ecologisch werkprotocol op te laten stellen. Ook dit verzorgen wij graag voor u.

Ook bij onverwachte problemen rond beschermde flora en fauna tijdens werkzaamheden kunnen wij een helpende hand bieden. Wij hebben daartoe speciaal voor aannemers onze spoed- en informatielijn ingericht: 085-2737330

Voor meer informatie neem contact op met:

Eén van onze regionale adviseurs

Vind een adviseur in de buurt.
Telefoon: 085-7737676

De terogroep bestaat uit:
Regelink Ecologie & Landschap Ranox Natuuraannemer Apodemus field equipment Teia