Mitigatie- en compensatieplan

Hoe u negatieve effecten kunt voorkomen of verzachten wordt beschreven in een goed onderbouwd mitigatie- en compensatieplan.

Wanneer in een plangebied daadwerkelijk beschermde soorten zijn aangetroffen die door de geplande ingreep negatief worden beïnvloed dient een goed onderbouwd mitigatieplan en soms ook een compensatieplan gemaakt te worden.

Regelink Ecologie & Landschap maakt mitigatieplannen en compensatieplannen voor onder andere:

  • rugstreeppad
  • steenuil
  • diverse soorten vleermuizen
  • beschermde planten
  • beschermde vissen

In een mitigatieplan wordt aangegeven op welke wijze de uitvoering van de werkzaamheden kan worden aangepast om negatieve effecten op beschermde flora en fauna te verminderen of te voorkomen.

Een compensatieplan voorziet in compensatie voor negatieve effecten op beschermde flora en fauna ten gevolge van de uit te voeren werkzaamheden.

Een compensatieplan voorziet in compensatie voor negatieve effecten op beschermde flora en fauna.

 

Voor meer informatie neem contact op met:

Eén van onze regionale adviseurs

Vind een adviseur in de buurt.
Telefoon: 085-7737676

De terogroep bestaat uit:
Regelink Ecologie & Landschap Ranox Natuuraannemer Apodemus field equipment Teia