Natuuronderzoek met drones

We zijn altijd op zoek naar nieuwe methodes om effectiever natuuronderzoek te doen met nieuwe middelen. Een van deze nieuwe methoden is het natuuronderzoek met drones. Door drones op een verantwoorde en doelmatige manier in te zetten kan het een waardevol hulpmiddel zijn in het natuuronderzoek. 

Drone als hulpmiddel in het natuuronderzoek

Of het nu gaat om een vegetatiekartering, inventarisatie naar potentieeel leefgebied van beschermde fauna of onderzoek naar kroonprojecties. Een drone kan hierbij een goed hulpmiddel zijn. Zo hebben we in het verleden al samen met Van Hall Larenstein en de Vlinderstichting een drone gebruikt om het potentieel leefgebied van het veenbesblauwtje in kaart te brengen. 

Drone als verrekijker

Een drone moet, net als een verrekijker, een middel zijn om data te verzamelen, maar niet een doel op zich. De gegevens die met een drone verkregen worden moeten altijd nog verwerkt worden met GIS toepassingen om bruikbaar materiaal op te leveren. Binnen ons team is ruime expertise aanwezig op het gebied van Geo-informatie bij ecologisch onderzoek

Samenwerking met gecertificeerde Drone operators

Voor het onderzoek wat wij met drones doen werken we samen met ROC-gecertificeerde drone-operators. Alle vluchten die met een drone bij onze onderzoeken uitegevoerd worden, zijn onder begeleiding van een van onze ecologisch adviseurs. Zo kunnen we garant staan voor enerzijds kwaliteit en anderzijds zo min mogelijk druk op de natuur. 

Projectgroep Drones voor de Natuur

Regelink Ecologie & Landschap is lid van de projectgroep ‘Drones voor de Natuur’. De projectgroep zet zich in om in 2021 bereikt te hebben dat drones op een doelmatig, professioneel en verantwoorde manier gebruikt worden voor het verbeteren van bos- en natuurbeheer en natuurontwikkeling.

Deze projectgroep is voortgekomen uit een verkenning van Innovatie Agro en Natuur van het Ministerie van Economische Zaken. De projectgroep bestaat op dit moment uit deelnemers vanuit de Vereniging voor Bos- en Natuureigenaren, Aeret, Borgman Beheer, LandschappenNL, Natuurmonumenten, Zuivere Speeltijd en Regelink Ecologie & Landschap.

Verder lezen? Download dan onze factsheet over ‘Natuuronderzoek met drones’ als PDF. 

 

De terogroep bestaat uit:
Regelink Ecologie & Landschap Ranox Natuuraannemer Apodemus field equipment Teia