FloraFaunaCheck.nl

Voorkom het steeds weer opnieuw inventariseren van kleine gebieden door eenmalig een grote gebieds- of gemeente dekkende inventarisatie uit te laten voeren.

FloraFaunaCheck.nl is een door Regelink Ecologie & Landschap ontwikkelde innovatieve online applicatie. Deze applicatie is volgens Regelink Ecologie & Landschap de manier om informatie van grootschalige inventarisaties beschikbaar te stellen aan beleidsmakers, initiatiefnemers en het grote publiek. De in FloraFaunaCheck.nl opgenomen gegevens tonen zowel de mogelijk aanwezige beschermde soorten als de daadwerkelijke aan- of afwezigheid van beschermde soorten zijn.
In FloraFaunacheck.nl worden de gegevens uit speciaal daartoe uit te voeren grootschalige inventarisaties opgenomen. Deze inventarisaties vinden bijvoorbeeld plaats op gemeenteniveau. Het bij iedere nieuwe ingreep opnieuw uitvoeren van quickscans en andere kleine onderzoeken wordt daarmee voorkomen. Ook kan met FloraFaunacheck.nl op een proactieve manier met flora en fauna worden omgegaan.

Voor meer informatie neem contact op met:

Eén van onze regionale adviseurs

Vind een adviseur in de buurt.
Telefoon: 085-7737676

De terogroep bestaat uit:
Regelink Ecologie & Landschap Ranox Natuuraannemer Apodemus field equipment Teia