quickscanhulp.nl

De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) is de centrale databank waar waarnemingen van (beschermde) soort in Nederland opgeslagen worden. Het is enkel voor abonnementhouders mogelijk om de NDFF vrij toegankelijk te raadplegen. Omdat het voor het maken van quickscans wel nuttig is om (afgeleide) data uit de NDFF te gebruiken hebben we in samenwerking met het Natuurloket quickscanhulp.nl ontwikkeld. Regelink Ecologie & Landschap gebruikt quickscanhulp.nl bij het maken van ecologische quickscans.

Wat is Quickscanhulp.nl?

Quickscanhulp.nl is een online applicatie waarmee een afgeleide van data uit de NDFF wordt weergegeven. Het is daarmee een hulpmiddel voor ervaren ecologen om te bepalen of een beschermde soort wat betreft verspreiding wel of niet in het plangebied kan voorkomen.

Wat kan ik met Quickscanhulp.nl?

Quickscanhulp.nl geeft aan op welke afstand beschermde soorten in relatie tot het plangebied zitten. De applicatie geeft niet weer waar welke soorten zitten, wanneer ze zijn waargenomen en hoe ze zijn waargenomen. Voor Quickscanhulp.nl worden alleen gevalideerde waarnemingen gebruikt, de Gegevensautoriteit Natuur staat hiervoor in.

Printscreen van de webapplicatie quickscanhulp.nl.

Printscreen van de webapplicatie quickscanhulp.nl.

Voor meer informatie zie: quickscanhulp.nl.

Voor meer informatie neem contact op met:

Eén van onze regionale adviseurs

Vind een adviseur in de buurt.
Telefoon: 085-7737676

De terogroep bestaat uit:
Regelink Ecologie & Landschap Ranox Natuuraannemer Apodemus field equipment Teia