Tijdelijke Natuur

Regelink Ecologie & Landschap helpt u graag om op een succesvolle wijze tijdelijke natuur te realiseren. In Zuid-Holland werken wij hierbij samen met De Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland en Zuid-Hollands Landschap.

Waarom tijdelijke natuur?

Verspreid over Nederland liggen tienduizenden hectares grond in afwachting op definitieve inrichting braak. Veelal blijven deze gebieden aan de rand van woonwijken en bedrijventerreinen er jarenlang desolaat en verlaten bij liggen. Dat hoeft natuurlijk niet! Met tijdelijke en toegankelijke natuur op deze braakliggende terreinen kan een geweldige impuls gegeven worden aan het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving.

Zekerheid vooraf

Tijdelijke natuur is natuur die ontstaat op bijvoorbeeld braakliggende landbouwgebieden, opgespoten haven- en industrieterreinen en woningbouwgebieden voordat de eindbestemming is gerealiseerd. Bij tijdelijke natuur heeft de terreineigenaar vooraf toestemming gekregen om in het kader van de Wet natuurbescherming beschermde soorten te verwijderen op het moment dat het gebied zijn uiteindelijke bestemming krijgt. Tijdelijke natuur op braakliggende woningbouwlocaties en bedrijventerreinen heeft voordelen voor de bewoners, de natuur, maar ook voor de terreineigenaar.

Voordelen voor mens en natuur

De terreinen die geschikt zijn voor tijdelijke natuur liggen vaak dicht bij woonwijken. Tijdelijke natuur is een verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving. De omwonenden en recreanten kunnen genieten van nieuwe natuur bij hen om de hoek en meehelpen bij de inrichting, het beheer of de monitoring van de tijdelijke natuur. Vroeger waren er in Nederland volop mogelijkheden om rond te zwerven door weilanden en stukjes natuur of plekjes die geen duidelijke bestemming leken te hebben. Die behoefte bestaat nog steeds, zeker bij kinderen en in de buurt van dorpen en steden. Tijdelijke natuur kan in die behoefte voorzien. Reeds gerealiseerde tijdelijke natuur laat ook zien dat de natuur profiteert: pioniervegetatie, rugstreeppadden, kneutjes en oeverzwaluwen weten hun weg naar de gebieden inmiddels te vinden. Verrassend is ook dat weidevogels als gele kwikstaart, watersnip en tureluur en ruigtevogels als blauwborst, sprinkhaanzanger en bosrietzanger profiteren van de tijdelijke natuur.

Aan de slag

Wij helpen u met onze partners graag bij het verkennen van de mogelijkheden voor tijdelijke natuur in uw gemeente en het realiseren hiervan met participatie van omwonenden. Wilt u meer weten wat wij voor u kunnen betekenen en hoe wij samen met u aan de slag kunnen? Bekijk dan hier onze online brochure over ons aanbod in Zuid-Holland Onze menukaart geeft een overzicht van het aanbod van onze diensten en producten.

De terogroep bestaat uit:
Regelink Ecologie & Landschap Ranox Natuuraannemer Apodemus field equipment Teia