Windenergie

Voorkom problemen bij het plaatsen en tijdens de operationele fasen van een of meer windturbines en windparken.

Regelink Ecologie & Landschap heeft expertise op het gebied van effecten van windturbines op flora en fauna. Zo is expertise is huis op het gebied van aanvaringen van vleermuizen en vogels met windturbines.

Regelink Ecologie & Landschap voorziet in ecologische impact assessments van aanwezige en nog te plaatsen windmolens. Ook het monitoren van effecten van bestaande windmolens op vleermuizen en vogels behoort tot ons werkveld.

Hierin werken wij samen met Alterra en Jasja Dekker dierecologie, zie onze gezamenlijke website daarover.

Neem contact met ons op wanneer u meer informatie wenst.

De terogroep bestaat uit:
Regelink Ecologie & Landschap Ranox Natuuraannemer Apodemus field equipment Teia