FloraFaunaCheck.nl: Pro actief aan de slag met beschermde natuurwaarden

Vinden er in uw gemeente ruimtelijke ontwikkelingen plaats, en wilt u graag snel een inschatting van de beschermde soorten die er misschien voorkomen? U kunt dan gratis gebruik maken van FloraFaunaCheck.nl. In een paar klikken heeft u inzicht in de mogelijk aanwezige natuurwaarden in uw gemeente.

FloraFaunaCheck.nl is door Regelink Ecologie & Landschap ontwikkeld om natuurgegevens beschikbaar te stellen. De applicatie bestaat uit een gratis basispakket en verschillende uitbreidingspakketten. Het basispakket geeft een snelle ruwe inschatting van de mogelijk aanwezige beschermde flora en fauna in een gebied.

Degelijke basis

De gegevens die de basis vormen zijn gebaseerd op de verspreidingsgegevens van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF), FLORON, RAVON en SOVON. Met de kennis van onze medewerkers en soortgericht literatuuronderzoek hebben wij deze gegevens verder aangescherpt. Zo hebben wij informatie verwerkt over typologieën van groeiplaatsen en leefgebieden en het verspreidingsvermogen van beschermde flora en fauna.

Op bovenstaande kaart is bijvoorbeeld te zien waar de beschermde heikikker voorkomt in Noord-Brabant en Limburg. De heikikker leeft voornamelijk in heidegebieden. In het stedelijk gebied en intensief agrarisch gebied hoeft u met deze soort geen rekening te houden.

Op bovenstaande kaart is bijvoorbeeld te zien waar de beschermde heikikker voorkomt in Noord-Brabant en Limburg. In het intensief agrarisch gebied hoeft u met deze soort alleen bij specifieke ingrepen rekening te houden.

Gratis hulpmiddel, maar géén vervanging quickscan

Het basispakket van FloraFaunaCheck.nl is een gratis hulpmiddel voor bijvoorbeeld de toetsing van omgevingsvergunningen. Ook kan de check dienen als een eerste indicatie van mogelijk aanwezige beschermde natuurwaarden. Het is echter géén vervanging van een ecologische quickscan, omdat er geen locatiespecifiek literatuuronderzoek is uitgevoerd en er geen veldbezoeken hebben plaatsgevonden in alle plangebieden. Om beschermde soorten uit te sluiten is het laten uitvoeren van een ecologische quickscan of soortgericht onderzoek noodzakelijk.

Op FloraFaunaCheck.nl heeft iedere gemeente zijn eigen portal. In dit geval de portal van Gemeente Purmerend.

Op FloraFaunaCheck.nl heeft iedere gemeente zijn eigen portal. In dit geval de portal van Gemeente Purmerend.

Uitbreidingspakketten

Naast het basispakket kunt u ook kiezen voor een uitbreidingspakket van de applicatie. Zo kunt u een inventarisatie naar het mogelijk voorkomen van beschermde flora en fauna in uw gemeente uit laten voeren. Ook kunt u kiezen om uw gehele gemeente te laten inventariseren op de daadwerkelijke aan- of afwezigheid van soort(groep)en. Hiermee is de aan- of afwezigheid van de geïnventariseerde soorten juridisch aangetoond. In 2014 hebben wij bijvoorbeeld de gemeente Purmerend geïnventariseerd op beschermde natuurwaarden en zijn de gegevens verwerkt in FloraFaunaCheck.nl. Bij een aanvraag voor bijvoorbeeld de renovatie van een woonhuis kan de gemeente in een paar klikken zien welke gevolgen dit met zich meebrengt.

Kijk voor meer informatie over onze pakketten op FloraFaunaCheck.nl.