MVO & Duurzaamheid

MVO

Als Regelink Ecologie & Landschap zijn we ons bewust van onze maatschappelijke positie en proberen we hier zo goed mogelijk invulling aan te geven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen begint bij goede, prettige en veilige werkomstandigheden voor onze eigen medewerkers. Onze medewerkers denken ook mee over maatschappelijke vraagstukken via bijeenkomsten van het Netwerk Groene Bureaus, het ministerie van EZ en andere partijen.

Duurzaamheid

Met onze onderzoeken, adviezen en cursussen dragen wij op onze manier een steentje bij aan het duurzaam gebruik van natuur en milieu. Bovendien:

  • werken we vanuit kantoor aan huis, dus geen woon-werkverkeer en minder ruimtebeslag
  • maken we waar mogelijk gebruik van openbaar vervoer
  • bankieren we duurzaam bij de Triodosbank
  • leveren we rapportages digitaal aan (alleen op verzoek op papier)
  • maken we gebruik van Eco Friendly kantoorartikelen

Duurzame relaties

Maar duurzaamheid gaat ook over relaties. Daarom gaan wij bij voorkeur langduriger relaties aan met onze opdrachtgevers, waarin wij van elkaar kunnen leren door een open dialoog aan te gaan over onze werkwijze en resultaten.

Ook binnen ons bedrijf sturen we op langdurende relaties. Medewerkers krijgen bij bewezen goede diensten na een jaar een vast contract, waarbij we niet primair sturen op cijfers, maar op kwaliteit en relaties met opdrachtgevers.

 

Voor meer informatie neem contact op met:

Eén van onze regionale adviseurs

Vind een adviseur in de buurt.
Telefoon: 085-7737676

De terogroep bestaat uit:
Regelink Ecologie & Landschap Ranox Natuuraannemer Apodemus field equipment Teia