Ecologisch adviesbureau en onderzoekbureau

Regelink Ecologie & Landschap is een onafhankelijk, landelijk werkend ecologisch advies- en onderzoekbureau met decentraal gevestigde ecologische adviseurs die tevens als projectleider en vaste aanspreekpunten fungeren en onderling garant staan voor kwaliteitsbewaking en waarborging van continuïteit.

Regelink Ecologie & Landschap werd in 2005 opgericht als een eenmanszaak met een focus op vleermuisonderzoek. Vrijwel direct daarna zette een groei in in zowel het aantal medewerkers als het bestreken werkveld. Momenteel bestaat het team van Regelink Ecologie & Landschap uit een directeur, een bureaumanager-financieel controller, een redacteur, twee landelijk werkende projectleiders, tien projectleiders en adviseurs ecologie en een flexibele schil die ons in drukke tijden en bij bijzondere projecten bijstaan.

Het inmiddels sterk verbrede werkveld loopt nu van het uitvoeren van quickscans, het aanleveren van betrouwbare natuurgegevens, het opstellen van natuurrapportages in het kader van BREEAM, en het uitvoeren van soortenonderzoek, ecologisch onderzoek en natuuronderzoek, tot advisering gericht op ruimtelijke ontwikkelingen en ingrepen waarbij het voorkomen van overtredingen van de natuurwetgeving steeds centraal staat. Ook kennisuitwisseling, kenniscreatie in zowel geschreven media als fysieke bijeenkomsten en innovatieve oplossingen zijn onderdeel van ons portfolio.

Ons werkveld wordt steeds meer multidisciplinair. Om in projecten te komen tot goede ecologische inbedding werken we veelvuldig samen met specialisten met de volgende functies: boomadviseur, creatief facilitator, electronica ontwikkelaar, fotograaf, grafisch ontwerper, hydroloog, jurist, landschapsarchitect, luchtfotograaf, redacteur en software ontwikkelaar. Door de vaste persoonlijke relatie met deze specialisten kunnen wij als bureau instaan voor de kwaliteit van het te leveren multidisciplinaire werk. Onze vaste relaties zijn opgenomen in de team-pagina.

Ecologisch adviesbureau met duidelijke meerwaarde

Regelink Ecologie & Landschap onderscheidt zich door de door haar opgeleverde projecten altijd te doen vergezellen van kwalitatief hoogstaande adviezen. Deze garantie kan worden gegeven omdat de medewerkers zich kenmerken door een gedegen kennis van en ervaring met flora, fauna en natuurwetgeving en tevens door een tikje bevlogenheid. Hierdoor ontstaat een grote mate van betrokkenheid bij de uit te voeren projecten en wordt innovatief en meedenkend te werk gegaan.

Met behulp van door ons ontwikkelde innovatieve toepassingen zoals FloraFaunaCheck.nl en ons out-of-the-box denken worden veel adviezen voorzien van creatieve, vaak simpel uit te voeren en goed werkende oplossingen! Hierdoor past een plan vaak beter bij het doel en de mogelijkheden van de initiatiefnemer en wordt bovendien op ecologisch gebied meer bereikt. Zo ontstaan win-win situaties waarbij opdrachtgever en natuur beide baat bij hebben!

Regelink Ecologie & Landschap werkt met regionale aanspreekpunten met veel bevoegdheden en een grote mate van zelfstandigheid. Deze aanspreekpunten fungeren ook als projectleider of voeren het afgesproken werk zelf uit. Hierdoor kan maatwerk worden verricht, worden misverstanden voorkomen, en worden gedane beloftes daadwerkelijk nagekomen. Regelink Ecologie & Landschap is daarmee een ecologisch adviesbureau waarmee het prettig samenwerken is.

 

Landelijk en regionaal werkend aan lokale projecten

Ons team werkt aan lokale projecten overal in het land. Voor het stroomlijnen van dit werk is Nederland door ons opgedeeld in vijf regio’s, waarin vanuit tien verschillende vestigingen gewerkt wordt (contact-pagina). Regelink Ecologie & Landschap: altijd actief bij u in de buurt! In onderstaande kaart is te zien waar we in Nederland in 2013 (rood) en eerder (geel) projecten uitvoerden:

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Regelink Ecologie & Landschap is zich bewust van de maatschappelijke positie die zij vervult en probeert hier zo goed mogelijk invulling aan te geven. Maatschappelijk verantwoord ondernemen begint bij de eigen medewerkers. Zonder goede, prettige en veilige werkomstandigheden en de juiste vergunningen is het voor hen niet mogelijk opdrachtgevers goed te bedienen. Onze medewerkers denken ook mee over aan het werkveld gelieerde maatschappelijke vraagstukken via bijeenkomsten van het Netwerk Groene Bureaus, het ministerie van EZ en andere partijen. Geregeld worden oplossingen bedacht die ervoor zorgen dat onze werkzaamheden beter (en daarmee maatschappelijk meer verantwoord) uitgevoerd kunnen worden, voorbeelden daarvan zijn FloraFaunaCheck.nl en Quickscanhulp.nl.

Daarnaast geeft Regelink Ecologie & Landschap invulling aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen door haar regionale aanpak waardoor het voor projectuitvoering benodigde aantal te verrijden kilometers sterk wordt beperkt en wordt gebankierd bij een groene bank.

VCA** gecertificeerd

Regelink Ecologie & Landschap is VCA** gecertificeerd. VCA-certificatie is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. 

Samenwerking

Ons team werkt gezamenlijk aan het bedenken van innovatieve oplossingen ter voorkoming van overtredingen van de Flora- en faunawet door ruimtelijke ingrepen. Het betreffen vaak oplossingen die vooral door samenwerking met andere partijen goed verwezenlijkt kunnen worden. Daarom heeft Regelink Ecologie & Landschap een vergaande samenwerking met onder andere Datura, Helicon opleidingen, OrangeLogic, Jasja Dekker Dierecologie en de Zoogdiervereniging.

Ons ontmoeten?

Medewerkers van Regelink Ecologie & Landschap zijn vaak te vinden op regionale bijeenkomsten en symposia, kijk daarvoor op de pagina Ons ontmoeten.

Voor meer informatie neem contact op met:

Eén van onze regionale adviseurs

Vind een adviseur in de buurt.
Telefoon: 085-7737676

De terogroep bestaat uit:
Regelink Ecologie & Landschap Ranox Natuuraannemer Apodemus field equipment Teia