Kwaliteitsbewaking

Regelink Ecologie & Landschap hecht groot belang aan kwaliteit en continuïteit van het uitgevoerde werk. Hiervoor wordt gezorgd door:

  • iedere rapportage te laten toetsen door een collega
  • alle projecten bij te houden in een overzichtelijk projectadministratie
  • het hele team te laten werken via een virtueel kantoor, zodat iedere medewerker altijd toegang heeft tot alle documenten en werkprotocollen
  • alle teamleden te verplichten geregeld cursussen te volgen, naar discussiedagen te gaan, themabijeenkomsten van het Netwerk Groene Bureaus bij te wonen en naar teamdagen te komen
  • periodieke functioneringsgesprekken met alle teamleden te houden
  • processen en werksfeer zo in te richten dat deze de kwaliteit ondersteunen.

De zorg voor kwaliteit en continuïteit komt onder andere tot uitdrukking in het Lidmaatschap van het Netwerk Groene Bureaus, waarvan directeur Johannes Regelink sinds februari 2013 ook bestuurslid is.

De terogroep bestaat uit:
Regelink Ecologie & Landschap Ranox Natuuraannemer Apodemus field equipment Teia