Samenwerkingen

We initiëren en participeren als organisatie in diverse samenwerkingen. Samenwerking vindt plaats op projectniveau, maar ook op een meer structureel niveau. Op dit moment participeren we in de volgende (structurele) samenwerkingsverbanden:

 • Drones voor de natuur
  De samenwerkende organisaties zetten zich in om in 2021 bereikt te hebben dat drones op een doelmatig, professioneel en verantwoorde manier gebruikt worden voor het verbeteren van bos- en natuurbeheer en natuurontwikkeling.
 • Green Deal 1.000 ha nieuwe stedelijke natuur
  Doel is om in enkele jaren minimaal 1.000 hectare natuurlijk beheerd groen in of aan de rand van bebouwd gebied te realiseren.
 • Heem
  Heem levert een belangrijke bijdrage aan natuur in geheel Nederland. Ze ontzorgt opdrachtgevers van eerste idee tot en met realisatie en beheer. Dat doet ze door de unieke samenwerking tussen en met haar partners. Van hoogstedelijk gebied tot in natuurgebieden.
 • Netwerk Groene Bureaus
  Het Netwerk Groene Bureaus heeft als doel: kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging van groene bureaus. Wij participeren in diverse werkgroepen en Johannes Regelink is bestuurslid.
 • Quickscanhulp.nl
  In samenwerking met Bij12 en het Natuurloket is een online applicatie gemaakt die live data uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) haalt. Deze applicatie is voor iedereen te gebruiken.
 • Terogroep
  De bedrijven hebben als gezamenlijk doel: realiseren van ecologisch potentieel. Elk met een eigen verdienmodel: ecologisch advies, realisatie van projecten en ontwikkelen van onderzoeksapparatuur.

Als organisatie staan we altijd open om te participeren in nieuwe samenwerkingsverbanden, mits we in staat zijn daarin een toegevoegde waarde te leveren en samenwerking plaats vindt op basis van gelijkwaardigheid van de partners.

Voor meer informatie neem contact op met:

Johannes Regelink

Johannes Regelink MEd

E: johannes.regelink@regelink.net
T: 06 557 38 510

De terogroep bestaat uit:
Regelink Ecologie & Landschap Ranox Natuuraannemer Apodemus field equipment Teia