Samenwerkingen

We initiëren en participeren in diverse samenwerkingen, soms op projectniveau, soms meer structureel. Op dit moment participeren we onder andere in de volgende samenwerkingsverbanden:

 • Drones voor de natuur
  Doel is dat in 2021 drones op een doelmatig, professioneel en verantwoorde manier gebruikt worden voor het verbeteren van bos- en natuurbeheer en natuurontwikkeling.
 • Green Deal 1.000 ha nieuwe stedelijke natuur
  Doel is om in enkele jaren minimaal 1.000 hectare natuurlijk beheerd groen in of aan de rand van bebouwd gebied te realiseren.
 • Heem
  Doel van dit samenwerkingsverband van hoveniers, adviesbureaus en soortenorganisaties is het adviseren, realiseren en beheren van natuurprojecten in geheel Nederland.
 • Natuurpro
  Natuurpro wil bijdragen aan een natuurlijke leefomgeving,
  zowel in het stedelijke als landelijke gebied. De kern van
  Natuurpro is samenwerken en kennisdeling. Natuurpro streeft
  naar een groen Nederland waarin de natuur optimaal wordt
  benut. 
 • Netwerk Groene Bureaus
  Dit netwerk heeft als doel kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging van ecologische adviesbureaus. Wij participeren in diverse werkgroepen en Johannes Regelink is bestuurslid.
 • Quickscanhulp.nl
  In samenwerking met Bij12 en het Natuurloket hebben we een online applicatie gemaakt die live data uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) haalt. Deze applicatie is voor iedereen te gebruiken.

Ook werken we samen met de volgende organisaties:

 

 

De terogroep bestaat uit:
Regelink Ecologie & Landschap Ranox Natuuraannemer Apodemus field equipment Teia