Team

Onze projectleiders fungeren als zelfstandig regionaal aanspreekpunt. Wij werken allen vanuit ons eigen thuiskantoor, verspreid over heel Nederland.

Verder beschikken wij over een flexibele schil voor drukke tijden en bijzondere projecten. Ook hebben wij een flexteam van studenten in samenwerking met Hogeschool Van Hall Larenstein.

Momenteel bestaat ons team uit:

Benjamin Backx MSc

Ecologisch adviseur, Projectleider ecologie
2011
amfibieën, aquatische ecologie, mariene ecologie, natuurwetgeving, reptielen, vissen, vleermuizen
Zuid-Nederland

LinkedIn

E: benjamin.backx@regelink.net
T: 06 558 18 724

Jorna Arisz MSc

Ecologisch adviseur, Projectleider ecologie
2017
amifibieën, broedvogels, natuurwetgeving, stadsnatuur, stedelijke broedvogels, vissen, vleermuizen, vogels
Noord-Nederland

LinkedIn

E: jorna.arisz@regelink.net
T: 06 29 40 30 48

Mieuw van Diedenhoven MSc

Projectleider ecologie
2017
maatschappelijk veld, reptielen, vleermuizen, zoogdieren
Midden-Nederland

LinkedIn

E: mieuw.vandiedenhoven@regelink.net
T: 06-27830045

Arthur van Woersem MSc

Projectleider ecologie
2017
Telemetrie, vleermuizen, Vleermuizen (stedelijk gebied), vogels, zoogdieren
Midden-Nederland

LinkedIn

E: arthur.vanwoersem@regelink.net
T: 06 454 18 838

Joris Vehees

Projectleider ecologie
2014
amifibieën, broedvogels, dagvlinders, libellen, nachtvlinders, planten, reptielen, Vleermuizen (stedelijk gebied)
Midden-Nederland

LinkedIn

E: joris.verhees@regelink.net
T: 06-12424073

Miranda Berghuis MSc

Ecologisch adviseur, Projectleider ecologie
2012
Docent opleiding Wildlife Management op Hogeschool van Hall Larenstein
broedvogels, natuurwetgeving, vleermuizen, zwaluwen
Noord-Nederland

LinkedIn

E: miranda.berghuis@regelink.net
T: 06 113 93 111

Adri Clements BSc

Ecologisch adviseur, Projectleider ecologie
2013
amfibieën, broedvogels, dagvlinders, libellen, nachtvlinders, natuurwetgeving, planten, reptielen, vogeltrek
West-Nederland

LinkedIn, Twitter

E: adri.clements@regelink.net
T: 06 212 16 893

Cindy Colbers

Bedrijfsadministratief medewerker
2016
Financiën
Landelijk

E: cindy.colbers@regelink.net
T: 085 773 76 76

Chris Driessen BSc

Ecologisch adviseur, Projectleider eco-geo-techniek
2013
drones, GIS, innovatie, Luchtfotografie, Vleermuizen (stedelijk gebied)

LinkedIn en Twitter

E: chris.driessen@regelink.net
T: 06 142 27 163

Drs. Arthur Hoffmann

Ecologisch adviseur, Projectleider ecologie
2015
amfibieën, natuurwetgeving, vissen, vleermuizen
Midden-Nederland

LinkedIn, Twitter

E: arthur.hoffmann@regelink.net
T: 06 552 04 936

Mischa van der Hout BSc

Ecologisch adviseur, Projectleider ecologie
2009
amfibieën, landschapsinrichting, natuurwetgeving, reptielen, Vleermuizen (stedelijk gebied)
Midden-Nederland

LinkedIn

E: mischa.vanderhout@regelink.net
T: 06 451 69 804

Thijs Molenaar BSc

Ecologisch adviseur, Projectleider ecologie
2010
amfibieën, natuurwetgeving, planten, vissen, vleermuizen
Oost-Nederland

E: thijs.molenaar@regelink.net
T: 06 553 26 810

Vincent Nederpel BSc

Ecologisch adviseur, Projectleider ecologie
2014
amfibieën, broedvogels, natuurwetgeving, vissen, vleermuizen
West-Nederland

LinkedIn

E: vincent.nederpel@regelink.net
T: 06 552 61 911

Johannes Regelink MEd

Johannes Regelink
Organisatie-ecoloog
2005 (oprichting van het bedrijf)
Bestuurslid Netwerk Groene Bureaus, Directeur Apodemus field equipment
innovatie, interactief presenteren, leiding geven, muizen, natuurwetgeving, vleermuizen
Landelijk

LinkedIn, Twitter

E: johannes.regelink@regelink.net
T: 06 557 38 510

Lucia Schat BSc

Projectleider Natuur in de Gemeente
2013
faciliteren van kennisuitwisseling, generalist
Landelijk

LinkedIn

E: lucia.schat@regelink.net
T: 06 502 98 742

Rik Schreurs BSc

Ecologisch adviseur, Projectleider ecologie
2015
amfibieën, planten, reptielen, vissen
Zuid-Nederland

LinkedIn

E: rik.schreurs@regelink.net
T: 06 552 05 702

Peter Twisk

Ecologisch adviseur, Projectleider ecologie
2013
natuurwetgeving, vleermuizen, zoogdieren
Zuid-Nederland

LinkedIn

E: peter.twisk@regelink.net
T: 06 553 26 811

Guido Verhaegen

Directeur Bedrijfsvoering
2014 (en in 2012)
Directeur Bedrijfsvoering van RANOX en Apodemus Field Equipment
Financiën, ICT
Landelijk

LinkedIn

E: guido.verhaegen@regelink.net
T: 06 554 13 826

De terogroep bestaat uit:
Regelink Ecologie & Landschap Ranox Natuuraannemer Apodemus field equipment Teia