Bos- en natuurbeheer een stapje verder helpen met drones!

Tijdens de eerste editie van het evenement Drone040 in Eindhoven werden de bezoekers getrakteerd op de nieuwste ontwikkelingen op drone-gebied. Regelink Ecologie & Landschap was in de persoon van Johannes Regelink ook vertegenwoordigd, hij gaf een presentatie over het inzetten van drones in het bos- en natuurbeheer.

Drone als hulpmiddel

Regelink Ecologie & Landschap werkt al langer met het inzetten van drones in het ecologisch onderzoek. Zo hebben we samen met de Vlinderstichting, Staatsbosbeheer, FLORON, Van Hall-Larenstein en de Dutch Drone Company met drones geschikt leefgebied voor het veenbesblauwtje in kaart gebracht. Johannes gaf de deelnemers in de presentatie op Drone040 aan de hand van deze en andere onderzoeken een beeld van de toepassingen van drones in het bos- en natuurbeheer. 

Drones voor de Natuur

Regelink Ecologie & Landschap werkt samen met Aeret, de VBNE, Borgman Beheer en Innovatie Agro en Natuur binnen de projectgroep ‘Drones voor de natuur‘. De projectgroep zet zich in voor een doelmatig, professioneel en verantwoord gebruik van drones in bos- en natuurbeheer en natuurontwikkeling in 2021. 

In de onderstaande video is de presentatie van Johannes terug te kijken (van 4:18:00 tot 4:43:00). Of bekijk de video via de opgenomen livestream