Even voorstellen: Annemarie van Leeuwen

Sinds kort is Annemarie van Leeuwen projectleider bij Regelink Ecologie & Landschap. Annemarie gaat voor ons aan de slag in de regio Noord-Nederland

Annemarie studeerde milieukunde in Wageningen. Daarna werkte ze onder andere als docent en onderzoeker bij Aeres Hogeschool Dronten. Daar gaf ze les in biologie en scheikunde gerelateerde vakken. Ook hield ze zich bezig met onderzoek naar de verwerking van mest tot duurzame energiebron. Toen ze zich realiseerde dat dit vooral een manier is om de intensieve veehouderij in stand te houden, koos ze een andere richting: Agro-ecologie.

In Friesland, waar Annemarie woont, is goed te zien dat intensieve landbouw tot verarming van het platteland leidt. Het Engels raaigras strekt zich uit tot aan de horizon en weidevogels worden steeds zeldzamer. Dit is niet wat we moeten willen, vindt Annemarie. Daarom streeft ze in haar werk naar een biodiverser landelijk gebied. Ze is blij dat ze deze ambitie nu in haar eigen regio kan realiseren.