Even voorstellen: Heiko de Graaf

Sinds 1 november is Heiko de Graaf lid van ons team bij Regelink Ecologie & Landschap. Graag stellen we hem even aan u voor!

Heiko komt over van RVO.nl waar hij zich de afgelopen jaren heeft bezig gehouden met de bestuursrechtelijke handhaving van de Flora- en faunawet. Tijdens zijn werk voor RVO heeft Heiko van veel verschillende projecten de ecologische onderzoeken bestudeerd én juridisch getoetst. Wanneer onderzoeken onvolledig waren of te kort schoten dan ging Heiko samen met de initiatiefnemer op zoek naar oplossingen.

Heiko is opgeleid als ecoloog aan de VU. Hier deed hij onder andere onderzoek naar zaadverspreiding door watervogels, de zaadbank en gevolgen van vernatting in de Kennemerduinen en tijdens een stage bij Staatsbosbeheer naar ecologische verbindingszones.

Door zijn uitgebreide ervaring met het natuurbeschermingsrecht gecombineerd met een oplossingsgerichte mindset en een stevige dosis ecologische kennis is Heiko een waardevolle toevoeging aan ons team!