Even voorstellen: Ronald Cillekens en Judith Slagt

Graag willen we twee nieuwe medewerkers aan je voorstellen: Ronald Cillekens en Judith Slagt. Beiden zijn recent bij Regelink Ecologie & Landschap begonnen als projectleider.

Ronald Cillekens.

De afgelopen 14 jaar heeft Ronald bij RVO gewerkt met als werkterrein natuursubsidies en de natuurschoonwet. Ronald is landschapsecoloog en zal dit ook als specialisme inbrengen binnen het team.

Landschapsecologie is een nieuw specialisme binnen Regelink Ecologie & Landschap waar Ronald de komende tijd aan zal gaan werken. En zoals Ronald zelf aangeeft ‘Ik ben er van overtuigd dat een goede kennis over en een goed gebruik van landschapsecologie een waardevolle bijdrage kan leveren aan het mooier, diverser, soortenrijker en robuuster maken van de Nederlandse natuur’.

Judith Slagt

Judith is sinds juni lid van het Team van Regelink Ecologie & Landschap. Hiervoor was ze werkzaam voor Antea Group, Ontwikkelingsmaatschappij Oost NV en Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Daarnaast is ze vrijwillige boswachter bij Natuurmonumenten en zit ze in de Raad van Advies van Geldersch Landschap en Kasteelen. Judith zal onder andere aan de slag gaan met de Wet natuurbescherming, het Platform Natuur in de Gemeente en met beheerplannen.

Ronald en Judith zijn vanaf nu beiden beschikbaar voor projecten. Mocht  je een vraag voor een van beide hebben of ze succes willen wensen neem dan even contact met ze op!

Judith Slagt: judith.slagt@regelink.net

Ronald Cillekens: ronald.cillekens@regelink.net