Factsheet: ecologisch beekherstel

Door grootschalige ‘normalisatie’ werden in het verleden veel beken uit het oogpunt van waterbeheersing ‘verbeterd’.
Voor de ecologische waarden en karakteristieke levensgemeenschappen van onze laaglandbeken was dit een ramp. Gelukkig begon twee decennia terug het besef te groeien dat de Nederlandse laaglandbeken belangrijke watertypen voor de natuur zijn. Dit leidde tot kennisontwikkeling en beekherstelprojecten. Toch zijn de ecologische resultaten van deze herstelprojecten vaak teleurstellend en zijn er maar weinig succesvolle voorbeelden.

Hoe krijg je een beek die niet alleen op visueel aspect fraai geworden is, maar een beek waarin ook de bijbehorende ecologische waarden weer terug keren? Dat staat uitgelegd in onze nieuwe Factsheet ecologisch beekherstel.

Ecologisch beekherstel

Deze factsheet is opgesteld in samenwerking met hydromorfoloog Roy Laseroms.