FloraFaunaCheck.nl in gebruik door gemeente Pijnacker-Nootdorp!

Zoals u enige tijd geleden in onze weblog heeft kunnen lezen hebben wij samen met gemeente Pijnacker-Nootdorp een pilot gedraaid. In de periode februari-april zijn wij druk bezig geweest om van heel de gemeente Pijnacker-Nootdorp de potentiële natuurwaarden in kaart te brengen. Het detailniveau hierbij is dusdanig geweest dat van ieder object (bijvoorbeeld een gebouw, boom of watergang) de mogelijk aanwezige soorten bepaald zijn. De gegevens hiervan zijn in de online applicatie FloraFaunaCheck.nl verwerkt.

Het openingsscherm van de portal voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Gemeente Pijnacker-Nootdop heeft in deze applicatie een eigen portal (pijnacker.florafaunacheck.nl) gekregen die direct inzoomt op de gemeente. Zo kunnen zij gemakkelijk een projectgebied selecteren om te kijken welke soorten mogelijk aanwezig zijn.

Voor veel ingrepen hoeft de gemeente nu dus geen ecologische quickscans meer uit te voeren. Dit houdt in dat er in sommige gevallen zelfs helemaal geen onderzoek meer noodzakelijk is, of dat direct begonnen kan worden met soortgericht onderzoek.
Al één gemeente ging u voor! Wil uw organisatie ook gebruik maken van FloraFaunaCheck.nl om grootschalige inventarisatie gegevens toegankelijk te maken? Neem dan contact op.