FloraFaunaCheck.nl pilot gestart!

De huidige praktijk moet anders, we moeten van een re-actieve houding naar een pro-actieve houding. Dat is de gedachtegang die wij hadden bij het ontwikkelen van de online applicatie FloraFaunaCheck.nl. Met behulp van de online applicatie is het mogelijk gegevens van grootschalige inventarisaties beschikbaar te maken voor iedereen. We zijn gestart met een pilot met de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Op dit moment wordt de gehele gemeente geïnventariseerd op de mogelijke aanwezigheid van beschermde soorten. Het detailniveau waarop dit plaats vindt is dusdanig dat van ieder object (bijvoorbeeld een gebouw, boom of watergang) de mogelijk aanwezige soorten bepaald zijn. Deze data wordt vervolgens ontsloten via FloraFaunaCheck.nl.

 

Tijdens de werkzaamheden in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

 

Een vervolg op het bepalen van de potentie is het daadwerkelijk inventariseren van de aan- of afwezigheid van mogelijk aanwezige beschermde soorten. Hierna is voor veel ingrepen geen afzonderlijk onderzoek (met de nodige tijdsbeslag) meer noodzakelijk.

Wil uw organisatie ook gebruik maken van FloraFaunaCheck.nl om grootschalige inventarisatie gegevens toegankelijk te maken? Neem dan contact op.