Geen mitigatie- en compensatieplan zonder onderzoek

Voor het vervaardigen van goede mitigatie- en compensatieplannen is het noodzakelijk te weten welke soorten en functies gebruikmaken van de situatie voordat de ingreep plaatsvindt. Zonder een goed beeld daarvan is het niet mogelijk een plan op te stellen waarmee voorkomen wordt dat de Flora- en faunawet overtreden wordt. Vaak krijgen wij dan de volgende vraag: “Als er nu vanuit gegaan wordt dat alle potentieel aanwezige soorten en functies aanwezig zijn en we mitigeren die, dan is het toch in orde?”.

Dan antwoorden wij: “Dat kan niet. Het is niet mogelijk alle potentieel voorkomende soorten en functies te mitigeren. Bovendien kan hiermee niet voorkomen worden dat de gunstige staat van instandhouding van een soort in het geding komt. Ook dat is een voorwaarde om een plan tot uitvoer te mogen brengen”.