Gemeentebrede inventarisatie Purmerend

In 2013 heeft de gemeente Purmerend aan Regelink Ecologie & Landschap gevraagd om de potentiële natuurwaarden van de gehele gemeente in kaart te brengen. Het detailniveau hierbij is dusdanig geweest dat van ieder object (bijvoorbeeld een gebouw, boom of watergang) de mogelijk aanwezige soorten bepaald zijn. De gegevens hiervan zijn in onze online applicatie FloraFaunaCheck.nl verwerkt.

Voor veel ingrepen hoeft de gemeente nu dus geen ecologische quickscans meer uit te voeren. Dit houdt in dat er in sommige gevallen zelfs helemaal geen onderzoek meer noodzakelijk is, of dat direct begonnen kan worden met soortgericht onderzoek.

Maar voor de gemeente Purmerend was deze stap nog niet groot genoeg. Vanaf begin april 2014 zijn wij aan de slag gegaan om van de gehele gemeente de daadwerkelijke natuurwaarden in kaart te brengen. Er wordt momenteel onderzoek uitgevoerd naar huismussen. Andere soorten en soortgroepen die geïnventariseerd gaan worden zijn: uilen, roofvogels, gierzwaluwen, vleermuizen, vissen, amfibieën en flora.

Ecoloog Mischa van der Hout inventariseert vleermuizen in Purmerend.

Ecoloog Mischa van der Hout inventariseert vleermuizen in Purmerend.

De gegevens van deze inventarisaties zullen worden toegevoegd aan de reeds bestaande portal van Gemeente Purmerend. Zodoende wordt er een zo volledig mogelijk beeld gekregen van de aanwezige beschermde soorten binnen gemeente Purmerend. Voor veel ingrepen is dan helemaal geen onderzoek meer nodig, en kan er direct gericht worden op mitigerende maatregelen. Dit kan een tijdswinst opleveren van meer dan een jaar!

Vogelspecialist Thijs Fijen inventariseert huismussen in de gemeente Purmerend.

Vogelspecialist Thijs Fijen inventariseert huismussen in de gemeente Purmerend.


Al twee gemeenten gingen u voor in een gemeentebrede inventarisatie. Daarnaast is voor nog drie andere gemeenten al een gemeentebrede potentieinschatting uitgevoerd in het kader van FloraFaunaCheck.nl!

Wil uw organisatie ook gebruik maken van FloraFaunaCheck.nl om grootschalige inventarisatiegegevens direct toegankelijk en toepasbaar te maken? Neem dan contact op met Danny Eijsackers.

Wilt u meer informatie over het onderzoek in de gemeente Purmerend? Neem dan contact op met projectleider Mischa van der Hout.