Gewone dwergvleermuis gebruikt mitigerende maatregelen in Pijnacker

In het kader van een ruimtelijke ingreep stelde Regelink Ecologie & Landschap eind 2009 een plan op voor het mitigeren van vaste rust- en of verblijfplaatsen van vleermuizen in het Stanislas College te Pijnacker. Na een jaar blijken de genomen maatregelen inderdaad te werken. Twee gewone dwergvleermuizen hebben op de mitigatiemaatregelen gereageerd! Nu de mitigerende maatregelen door enkele gewone dwergvleermuizen ontdekt zijn is de kans groot dat een grotere groep dieren de nieuwe verblijfplaatsen weet te vinden.

Het mitigatieplan ging uit van de door ons vastgestelde verblijfplaatsen van vleermuizen in het College en de vanuit de literatuur bekende mitigatiemogelijkheden. Op grond daarvan zijn op de locatie verschillende typen kasten gebruikt en diverse alternatieve mogelijkheden gecreëerd die als vaste rust- en of verblijfplaats voor de gewone dwergvleermuis en laatveliger kunnen dienen. Zo is de schoorsteen aan alle vier de zijden voorzien van een grote vleermuiskast waarin vleermuizen kunnen verblijven. Ook is aan de achterkant van het gebouw met behulp van een houten betimmering een groot meerlaags boeiboord gemaakt van zo’n 4 meter breed en 1,7 meter op het hoogste punt. Vleermuizen kunnen hier desgewenst achter kruipen als zij een verblijf- of rustplaats zoeken.

Bij een kastencontrole begin oktober 2010 werden twee gewone dwergvleermuizen in twee van de kasten aangetroffen. De aantallen zijn nog niet groot, maar het begin is er!

Grote platte kast aan de kopgevel van het gebouw.

Een van de twee waargenomen gewone dwergvleermuizen in een vleermuiskast.