Grootschalig vleermuisonderzoek Achterhoek verloopt voorspoedig.

Rijkswaterstaat is voornemens tussen Eibergen en Enschede een nieuwe N-weg aan te leggen. Deze nieuwe weg dient de dorpskernen van Eibergen en Haaksbergen te ontlasten van verkeer en de doorstroming van verkeer te vergroten. Ter voorbereiding van een goede inpassing en een ontheffingsaanvraag in het kader van de Flora- en faunawet heeft Rijkswaterstaat aan Regelink Ecologie & Landschap verzocht onderzoek te doen naar het voorkomen van vleermuizen.

Gedurende vijf bezoeken werd het plangebied geïnventariseerd. De waargenomen soorten zijn zeer divers, zo zijn verblijfplaatsen gevonden van gewone dwergvleermuis, laatvlieger, gewone grootoorvleermuis, rosse vleermuis, Brandt’s vleermuis en franjestaart. Tevens zijn foeragerend ook de watervleermuis en de baardvleermuis waargenomen.

Door tijdig een gedegen onderzoek naar de aanwezige vleermuizen uit te voeren, bleek het mogelijk de toekomstige weg goed in te passen in het huidige landschap. Vleermuizen zijn namelijk een goede indicator voor connectiviteit van het landschap.