Mini-symposium: 'Bodem & Natuur'

Het is inmiddels duidelijk: de bodem is essentieel bij het oplossen van ecologische vraagstukken. Het bodemleven bepaalt bijvoorbeeld de beschikbaarheid van nutriënten en mineralen in de bodem. Hoe het gaat met de fysiologie en biologie van de bodem is veelal te zien aan de vegetatie. Zo vervult bodemleven een belangrijke rol bij natuurbeheer en natuurontwikkeling.

Mini-symposium ‘Bodem en Natuur’

Daarom organiseren Vlechtwerk en Regelink Ecologie & Landschap op donderdag 14 september 2017 samen het mini-symposium ‘Bodem en natuur’ bij Het Groene Welle in Zwolle. U bent daarvoor van harte uitgenodigd.

Tijdens het mini-symposium gaan vier sprekers in op de verschillende aspecten van bodembiologie in het natuurbeheer. Één spreker belicht de relatie bodem en natuur vanuit een chemisch perspectief. Twee sprekers behandelen op de biologische aspecten. De vierde spreker vertelt welke kennis van de bodem noodzakelijk is voor de ontwikkeling van plantengemeenschappen in grasland.

Het belooft een interessante middag te worden voor iedereen die natuurontwikkeling en bodembiologie wil integreren.

Programma en onderwerpen

Bodemchemie, over bloemrijke situatie op rijke gronden!
Emiel Brouwer, B-Ware

Bodembiologie-Plant interactie
Gerard Korthals, NIOO

Soil smart en enten van bodemleven op een wijze die weinig impact heeft op het biotoop waar geoogst wordt.
René Jochems, Groeibalans

Bodemchemie & bodembiologie -> Wat planten vertellen en reageren met beheer. 
Wim Schippers, Aardewerk Advies,

Start Adviesloket Bodem en Natuur

Het mini-symposium vormt ook de start van het Adviesloket Bodem en Natuur, een samenwerking tussen Datura Molecular Solutions, Groeibalans bedrijfsecologie,  Vlechtwerk en Regelink Ecologie & Landschap. Het Adviesloket Bodem en Natuur gaat vanuit een systeemanalyse natuurontwikkelings- en natuurbeheersvraagstukken analyseren en praktijkadviezen geven.

Hopelijk treffen we elkaar op 14 september!

Kristianne van der Put & Johannes Regelink

Vlechtwerk – www.vlechtwerk.nu

Regelink Ecologie & Landschap – www.regelink.net

Algemene informatie

  • Datum: 14 september 2017
  • Tijdstip: Inloop: 15:00 uur, start symposium: 15:30 uur
  • Locatie: Groene Welle college, Koggelaan 7, 8017 JN, Zwolle  
  • Kosten: Deelname is kosteloos
  • Dagvoorzitter: Johannes Regelink
  • Aanmeldingwww.regelink.net/mini-symposium-bodem