Mini-symposium 'De klimaatbestendige leefomgeving'

Klimaatverandering heeft merkbaar impact op landelijk en stedelijk gebied: op de openbare ruimte van de gemeente, de private ruimte van bedrijven en bewoners, maar ook op bijvoorbeeld landbouwgebieden en natuurgebieden. Omgaan met klimaatverandering en daarop inspelen met maatregelen die helpen om onze leefomgeving klimaatbestendig te maken is een van de belangrijkste opgaven voor de toekomst.

Om kennis en ervaringen op dit gebied uit te wisselen organiseren we op 17 mei het mini-symposium ‘De Klimaatbestendige leefomgeving’ in samenwerking met Witteveen + Bos bij het Wellant College in Houten. Vier sprekers uit verschillende disciplines zullen een presentatie geven over projecten waarmee zij bijdragen aan een klimaatbestendige toekomst voor mens en dier. Een interessante middag voor iedereen die zich bezighoudt met ruimtelijke adaptatie, planologie, klimaatbestendigheid, waterkwaliteit en/of ecologie. 

Programma

 • ‘Robuust ontwerpen: Van watersysteemanalyse naar effectieve maatregelen’
  Marieke Fennema & Marloes van der Kamp, Witteveen + Bos
 • ‘Burgers betrekken bij voorkomen wateroverlast in de stad’ 
  Ivo Tanis, Buro Regen en Water
 • ‘Biodiversiteit en natuur als vertrekpunt bij gebiedsinrichting’
  Prisca van der Wal, NLGreenlabel
 • ‘Klimaatbestendigheid op de Zuidas – een praktijkvoorbeeld’
  Jorrit Zwart, Koninklijke Ginkel Groep

Algemene informatie

 • Datum: donderdag 17 mei 2018
 • Tijdstip: inloop: 15:00 uur, symposium: 15:30 -16:30 uur
 • Locatie: Wellant College, Randhoeve 2, 3992 XH Houten
 • Kosten: deelname is kosteloos
 • Dagvoorzitters: Marloes van der Kamp en Judith Slagt