Mini-symposium ‘Insecten- en kruidenrijke vegetaties in het landelijk gebied’

Op donderdag 15 februari organiseren we bij, en in samenwerking met, de Provincie Groningen het mini-symposium ‘Insecten- en kruidenrijke vegetaties in het landelijk gebied’. Je bent hiervoor van harte uitgenodigd!

Insecten- en kruidenrijke vegetaties in het landelijk gebied

Het moet weer zoemen in het landelijk gebied! Vanwege allerlei oorzaken is de insectenstand de afgelopen jaren achteruit gegaan. Recente onderzoeken laten een flinke afname van het aantal vliegende insecten zien. Om dit tegen te gaan kunnen kruidenrijke vegetaties een uitkomst bieden. De succesvolle aanleg van kruidenrijke vegetaties voor insecten vraagt wel kennis van een groot aantal factoren.

Tijdens het mini-symposium ‘Insecten- en kruidenrijke vegetaties in het landelijk gebied’ zullen vier sprekers vanuit verschillende invalshoeken ingaan op de aanleg, onderhoud en het beheer van kruidenrijke vegetaties voor insecten in het landelijk gebied. Het belooft een interessante middag te worden voor iedereen die zich bezig houdt met ecologie, natuur(beheer) en agrarisch natuurbeheer.

Programma

 • ‘De bodem als basis’
  Kristianne van der Put, Vlechtwerk
 • ‘Kruidenrijke vegetaties: meer dan mooi’
  Roelof-Jan Koops, Cruydt-Hoeck
 • ‘De zoektocht naar het ultieme beheer om kruidenrijke graslanden te herstellen en te behouden’
  Jacob de Bruin, Natuurmonumenten
 • Bijen in het Groningse buitengebied
  John Smit, Naturalis

Algemene informatie

 • Datum: 15-02-2018
 • Tijdstip: Inloop: 15:00 uur, start symposium: 15:30 uur tot c.a. 16:45, met aansluitend gelegenheid tot netwerken en een kleine borrel. 
 • Locatie: Provinciehuis Groningen, Martinikerkhof 12 9712 JG Groningen; zaal Topweer
 • Kosten: Deelname is kosteloos, aanmelding wel vereist in verband met parkeergelegenheid.
 • Dagvoorzitter: Jorna Arisz (Regelink Ecologie & Landschap)