Mooie opdrachten in het vooruitzicht in 2017

Aankomend jaar hebben we weer een aantal mooie samenwerkingen in het vooruitzicht. Bij Staatsbosbeheer zitten we in het raamcontract en voor ProRail verzorgen wij de komende vier jaar de inventarisaties langs de sporen van Zuidoost Nederland!

Raamcontract Staatsbosbeheer

Voor Staatsbosbeheer zijn wij aankomend jaar een van de partijen die bij hen in het raamcontract voor SNL karteringen zit. Dit betekent dat als Staatsbosbeheer een opdracht heeft voor een ecologisch onderzoek of inventarisaties in het kader van het Subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer (SNL), wij bij de bedrijven horen die een offerte mogen uitbrengen. Voor deze opdrachten werken we samen met Courbois Flora & Fauna Expert, Simons Botanisch Advies, Dactylis en De Vries Flora en Fauna.

Inventarisaties voor ProRail

Veel mensen realiseren het zich niet, maar ProRail heeft een flink areaal aan groen in het beheer. Om in beeld te brengen welke (beschermde) soorten hier voor komen zijn wij gevraagd om de komende vier jaar inventarisaties uit te voeren langs de sporen in Zuidoost Nederland. In het verleden hebben we al eerder inventarisatiewerk gedaan voor ProRail langs bijvoorbeeld sporen in Noord-Holland. We kijken er dan ook naar uit om de komende jaren aan de slag te gaan in Zuidoost Nederland.