Natuurinventarisatie Spijkerbos

Regelink Ecologie & Landschap voert dit jaar voor Stichting het IJssellandschap in het Spijkerbos een inventarisatie uit van broedvogels, bijzondere zoogdieren, herpetofauna, insecten en vaatplanten. Daarnaast wordt een landschapsecologische analyse van het gebied gemaakt.

Het natuurgebied ligt tussen Olst en Diepenveen in Overijssel en is recent aangekocht door het IJssellandschap. De vorige landgoedeigenaar heeft het gebied met veel zorg onderhouden. Onze studie zorgt voor een nulmeting van de natuurwaarden bij de aankoop en voor een onderbouwing van een handreiking voor het toekomstige natuur- en bosbeheer van het gebied. Het onderzoek heeft tot dusver interessante resultaten opgeleverd, zoals een rijke bosvogelpopulatie en de aanwezigheid van marterachtigen als das, bunzing en steenmarter.