Nieuw team-lid stelt zich voor: Vincent Nederpel

Onlangs startte Vincent Nederpel bij Regelink Ecologie & Landschap als ecologisch adviseur en projectleider ecologie in de regio West-Nederland. Vincent heeft de opleiding Bos- en Natuurbeheer aan de Hogeschool Larenstein op zowel MBO- als HBO-niveau afgerond. Zijn specialismen zijn vogels, zoogdieren (waaronder ook vleermuizen), amfibieën, reptielen, vissen en natuurwetgeving. Nederpel gaat zich bezighouden met het uitvoeren en begeleiden van ecologisch onderzoek, onder andere in het kader van de Flora- en faunawet. Ook het uitbrengen van ecologisch advies behoort tot zijn activiteiten, evenals de problematiek rond vleermuizen en windmolens.

Johannes Regelink droeg op Vincent Nederpel' werkdag een bedrijfsbus aan het over.

Johannes Regelink droeg op Vincent Nederpel’ eerste werkdag een bedrijfsbus aan het over.

Nederpel: “Al sinds mijn jeugd heeft natuur mijn bijzondere interesse. Na het afronden van mijn studie heb ik mijn kennis en ervaring kunnen toepassen bij het uitvoeren van ecologisch onderzoek. In de loop van de jaren heb ik mijn kennis flink kunnen uitbreiden en heb ik me ontwikkeld tot een generalist die thuis is in heel wat soortgroepen. Het ondernemende karakter van Regelink Ecologie en Landschap, waarbij de maatwerkoplossingen voor iedere opdrachtgever weer anders zijn, spreekt mij erg aan. Het is bovendien leuk deel te kunnen uitmaken van dit team en bij te dragen aan het uitvoeren van interessante onderzoeken, het zoeken naar praktische oplossingen, en een bijdrage te leveren aan een gezonde relatie tussen ecologie en ruimtelijke ontwikkeling.”

 


Benieuwd naar het volledige team?
Projectleiders en decentraal gevestigde adviseurs ecologie, ondersteund door externen met uiteenlopende disciplines.
Open de team-pagina.